De website wordt bij gebrek aan middelen momenteel niet verder ontwikkeld. Dit project liep van 1999 tot 2014 en bevat allerlei tegendraads materiaal waar je door heen kunt reizen. Oorlog en vrede, opvoeding vroeger en nu, manipulatie en media om maar wat te noemen. Het materiaal is gebaseerd op voorstellingen en projecten van de voormalige theateropleiding onder leiding van Gooitsen Eenling.

 

 

 

 

 

                      knop reizen

                  

jouw reactie   knop meer  

Een website over hoe we omgaan met de anderen. Dat is belangrijk want hoe we omgaan met de anderen bepaalt in belangrijke mate het peil van onze beschaving. Op deze website kun je rondreizen langs verhalen over hoe we met elkaar omgaan. Meestal doen we dat vreedzaam en met respect voor de ander. Maar soms slaan de stoppen door en loopt onze relatie met de anderen helemaal uit de klauwen. Op deze website vind je verhalen uit het verleden en uit het hier en nu.
Kies Reizen om op pad te gaan of kijk bij meer voor informatie .