scène 9 afscheid

 

 

depressie

"Ik heb wel een jaar nodig om van iedereen afscheid te nemen."

Ondanks de goedbedoelde hulp van de briefschrijfster gaat het niet goed met Moritz.
Goedbedoeld advies werkt niet altijd. "Kop op" en "Het komt goed" zijn goedbedoelde kreten, maar helpen niet als er sprake is van een crisis. Er is van alles mis in de communicatie. In scène 4 blijkt dat Moritz zichzelf en de anderen voor de gek houdt ("ik ben over!"). Later blijkt in scène 6 dat hij steeds verder verzandt in depressief gedrag.

Hij bevindt zich in een situatie waarin hij geïsoleerd is van de anderen, er is niemand waarbij hij de steun vindt waarnaar hij op zoek is.

 

 

 

Groeipijn

Als je bijvoorbeeld met je vingers tussen de deur komt, dan kan dat verschrikkelijk pijn doen, zo erg dat je handelt in een reflex. Het lijkt of de tijd even stil staat. Pas daarna word je je bewust van wat er is gebeurd. Heftige pijn maakt dat je lichaam meteen reageert, zonder eerst uitvoerig daarover in "discussie" te gaan met je bewustzijn. Sterker nog: je bewustzijn vernauwt zich en je bent even niet in staat om helder na te denken.

Als je mentaal komt klem te zitten gebeurt er iets dergelijks, waarbij je je terugtrekt uit situaties die pijnlijk zijn. Als de beklemming aanhoudt ga je situaties vermijden waarvan je denkt dat die pijnlijk zouden kunnen worden. Zo ontstaat een situatie waarbij je steeds meer geïsoleerd raakt.

Anders dan vroeger maakt onze multi-media-internet-wereld het gemakkelijker om je terug te trekken in je eigen wereldje.

En als je ook nog eens goed hebt geleerd te doen alsof, je gevoelens te verbergen en altijd met een lach door het leven te gaan, dan is het lastig voor je omgeving om te herkennen wat er met je aan de hand is.


 

 

zoals het hoort.

De tijd waarin Moritz leefde dwong mensen te zeggen wat er van hen werd verwacht.
Het ging er niet om wat er in jou omging, maar dat de geldende normen werden bevestigd.
Net als een karakter bestaat de samenleving uit een heleboel elementen die samen een min of meer logisch geheel vormen.
De geschiedenis en de tradities, de wetten en de regels, zij bieden de mogelijkheid om te dealen met alles wat je zoal kunt tegenkomen
in het bestaan.
 
Stel dat Moritz een Indiaan was geweest. Dan was het binnen zijn milieu een gebruik geweest dat hij met zijn problemen naar een sjamaan was gegaan.
Die had hem een ritueel aangeboden dat hem in staat stelde te werken aan zijn probleem.
Als het goed is heeft de samenleving een raamwerk waarbinnen je die weg kunt vinden.
 

over de streep

"over de streep" is een tv programma waarin een poging wordt gedaan om dat wat dwars zit bespreekbaar te maken.

 

 

opdracht #1

Bedenk een modern ritueel dat Moritz in staat zou stellen aan zijn probleem te werken in onze tijd.