scène 4 ik ben over!

 

 

schijn

 
Moritz zit in de rats, zakken of niet, dat is de vraag.

Hij breekt in op school om erachter te komen.

De schijn ophouden en je niet laten kennen.
"Het gaat goed met me !"
Hoe komt het dat we zo bezig zijn met ons zelfbeeld?
Hoe komt het dat we zo bezig zijn met er voor te zorgen dat anderen het idee hebben dat het goed met ons gaat?
 
Moritz wil zich niet laten kennen.
Wij willen dat ook niet.
We leven in een beeldenwereld.
Niet alleen letterlijk zijn we omringd door een eindeloze hoeveelheid beelden, maar we zijn ook steeds bezig met het beeld dat anderen van ons hebben.

 

 

 

 

ons selfie

Hoe we onszelf zien en het beeld dat anderen van ons hebben.
We gaan voor een positief zelfbeeld toch?

Maar is zelfbeeld hetzelfde als ons selfie?

Zelfbeeld = selfie ?

Nou nee, een selfie is wat ik wil laten zien en dat is niet hetzelfde als hoe ik mezelf ervaar.

Wat lijkt jou nu de perfecte selfie?

Hoeveel likes zou dat geven?

Van welke gebeurtenis zou jij beslist geen selfie maken?
Welke selfie komt bij jou beslist niet op je social media te staan?

 
Wat wel en wat niet past in jou denkraam: hoe ontstaat dat?

Wie of wat bepaalt wat er in je denkraam (raamwerk, frame) past?

 

 

 

Dat we informatie filteren om daaruit te halen wat we nodig hebben, daar hebben we het al even over gehad in scène 2. Maar simpelweg informatie filteren is niet genoeg om effectief te zijn.
Als je door een prachtige en geurige bloemenweide loopt,  dan is het prettig om die geuren diep op te snuiven.
Maar na een uur zweten op een proefwerk in een klaslokaal met dichte ramen is je neus niet je beste optie om eens lekker te genieten.
En als je verliefd bent en dicht bij elkaar, dan speelt geur weer een heel andere rol.
Voor verschillende situaties ontwikkelen we rollen, schema's, mechanismen, apps, instellingen of hoe je ze maar wilt noemen, die ons handelen en waarnemen bepalen.
We maken die schema's ongemerkt en zijn ons meestal niet bewust van onze programmering.

 

opdracht  #1

Verzin een rolomschrijving voor Moritz.

Een rolomschrijving is een verzameling gegevens die het gedrag van een karakter bepalen.
Een rolbeschrijving kan van alles bevatten, de persoonlijke geschiedenis, opvoeding, karakter, hobby's.
Maar bijvoorbeeld ook karakteristieke uitspraken, muziekvoorkeur, kortom alles wat iets zegt over de persoon en zijn/haar kijk op zichzelf en de wereld.
Vertel iets over wat wel en niet bij hem/haar past, waar hij/zij van houdt en wat hij/zij bijvoorbeeld nooit zou doen.opdracht #2

Bedenk individueel een tableau vivant van hoe jij beslist niet gezien wilt worden en maak met je klas of groepje van de beste ideeën een mooie foto.