scene 12 schijnvertoning

 

 

 

 

een vreemde vergadering

Wat is er vreemd aan deze scène?
Waarom denk je dat deze scène zo is gemaakt?
Wat denk je dat de regisseur van volwassen mensen vindt?

Melchior wordt in een schijnproces veroordeeld. Gebeurt dat op school nog steeds wel eens?

 

 

 

 

 

oude macht & nieuwe macht

De scène in de docentenkamer staat symbool voor de autoritaire macht waartegen de jongere generatie, die op zoek is naar meer vrijheid, in opstand komt. In 1890 leefde je volgens de strak opgelegde regels van de wet en de moraal van de stroming waartoe je behoorde. Meer dan nu was de wereld ingedeeld in groepen met eenzelfde overtuiging en denkraam,  We noemden die organisaties: zuilen. Je behoorde tot een zuil. Meestal was je liberaal, protestant, gereformeerd, rooms-katholiek of socialist. Je horizon was vaak letterlijk beperkt tot een dagreis en voor informatie was je afhankelijk van de krant en een enkele bibliotheek in je omgeving. Het direct gesproken, geschreven of gedrukte woord was het voornaamste communicatiemiddel in die tijd.

In onze tijd zijn het gesproken en gedrukte woord niet meer de belangrijkste informatiebron.
Beeld en geluid, al dan niet bewegend, staan vandaag de dag op de eerste plaats. Bovendien kletsen we de hele dag via telefoons en apps met elkaar. Of we sluiten ons lekker af van de wereld om ons heen met een muziekje of een spannend computerspel.

mediacratie

We zijn gek op media (mediacrazy) en we leven in een mediacratie. Het begrip mediacratie of media-democratie houdt in dat we vooral worden geregeerd door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Of er hier sprake is van kwade opzet valt te bezien. In ieder geval hebben de media vandaag de dag een belangrijke invloed op je opvoeding.

wat is de invloed van de moderne media op ons?

Om te begrijpen hoe de media ons beïnvloeden is het goed om eens naar een simpel basisprincipe te kijken. Je kunt stellen dat de kern van media-aandacht is: tv en internet, YouTube, Facebook, whatsapp,  etc. Er wordt geknokt om zoveel mogelijk jouw aandacht te krijgen. Jouw aandacht is namelijk iets dat de media geld oplevert. Reclame-inkomsten zijn bij de commerciële omroepen net zo belangrijk als bij de publieke omroep. Voor elk programma geldt dat alles wordt gedaan om er voor te zorgen dat mensen blijven kijken, tenminste tot en met het volgende reclameblok. Ook voor sociale media en het internet geldt dat jouw aandacht geld waard is.

Media houden onze aandacht vast, maar hoe werkt dat precies?
Hoe doen ze dat?


media, aandacht en prikkels ( triggers)

De meest effectieve manier om onze aandacht vast te houden is door aan te sluiten bij en in te haken op onze emoties en driften. Om een idee te krijgen hoe b.v. reclame ons manipuleert, kijken we naar een paar voorbeelden van de prikkels die worden gebruikt. De top drie:

1 Seks.
Sex sells -dat wisten we al, want zoek maar eens een tv reclame waar geen sexy man of vrouw wordt gebruikt om een product te verkopen.

2 Angst.
Fear sells -inspelen op onze angsten is ook een prima middel om aandacht te krijgen.
Als je deze verzekering niet hebt, dit drankje niet drinkt, dit gezonde product niet eet, dan komt het niet goed met je, dan dreigt onheil.
 
3 Hebzucht.
Greed sells- als het je lukt om bij iemand hebzucht te kweken voor jouw product, dan is de kans groot dat je het verkoopt.

Het onderzoek naar de redenen waarom jij koopt en consumeert, is een hele wetenschap geworden.
Reclame, tv-programma's en films worden getest voor ze de markt op gaan. Niet alleen door middel van test-panels, maar ook via eye-tracking en hersenonderzoek. In de MRI-scanner wordt b.v. gekeken naar welke gebieden oplichten als de hebzucht van een proefpersoon wordt geactiveerd. Meer over hoe eye-tracking wordt gebruikt om jouw koopgedrag te beinvloeden vind je hier

 

reclame werkt op ons gevoel

Amusement geeft ons een prettig, opgewonden gevoel. Dus een spannende film, een detective- of horrorfilm zet ons op het randje van de stoel en brengt ons in een prettige opgewonden stemming. Spanning is ook de drijvende kracht achter b.v. de gokhal en de spelcomputer. Die behoefte aan spanning die je vooral hebt als je jong bent, heeft in de natuur een duidelijke functie. Door te spelen en spannende situaties op te zoeken en te oefenen leer je om te overleven. Hormonen spelen ook een belangrijke rol, op het moment van stress komen adrenaline en noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken en voor te bereiden op het gevecht of de vlucht.

Het geeft je een familiegevoel, het gevoel ergens bij te horen, een gevoel van vrijheid, wat dat ook maar is.
Allerlei gevoelens die te maken hebben met jouw verlangens worden op slimme wijze gebruikt om je aandacht te krijgen en geld te verdienen.

 

Hoe zit het met jouw belang?
Geeft de mediacultuur ons de informatie die we nodig hebben om chocola te maken van liefde, lust, seks, wat ik wil, wat de ander wil?
 

mediacratie en opvoeding

In het begin van scène 12 houden de docenten zich met allerlei onzinnige dingen bezig.
Een raam open of dicht: hoe belangrijk is dat? Het onderwerp dat werkelijk van belang is, namelijk de toekomst van een leerling - hem wel of niet van school sturen - daarover wordt niet gesproken. Er wordt slechts een protocol afgewerkt. Frank Wedekind, de schrijver van het toneelstuk "Voorjaarsontwaken" uit daarmee kritiek op het opvoedkundige systeem van toen.
Maar hoe zit het met het opvoedkundig systeem van nu? In hoeverre staat jouw belang op school centraal en in hoeverre staat jouw belang centraal in onze mediacultuur?

Mediamaffia door professor D.Blok

De media willen onze aandacht en maken daarom van informatie iets om te consumeren.
Hapklare brokjes en vooral begrijpelijk. Het is niet de bedoeling dat je uit je luie stoel komt om actie te ondernemen...want dan mis je het volgende reclameblok...

lees meer
 
Amusement houdt je aandacht gemakkelijker vast dan een informatief programma over een vervelend probleem. Er zijn een heleboel onderwerpen die het niet goed doen in een amusements-programma. Veel is er dat ons een onaangenaam gevoel geeft en dat we daarom liever ver bij ons vandaan houden. Gekwetst zijn, onvervulde verlangens, pesten, eenzaamheid of als je naar de"grote" wereld kijkt, werkeloosheid, overbevolking, klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en energie, honger en armoede, het delen van onze rijkdom, dat alles sturen we het liefste zo ver mogelijk bij ons vandaan.
 

opdracht #1

Zoek een reclamespotje dat je aanspreekt en eentje dat je mateloos irriteert.

beantwoord voor elk spotje de volgende vragen:

 - Wat valt je op aan het spotje?

 - Welke prikkels worden gebruikt om jouw aandacht te vangen? (familiegevoel, hebzucht, angst, seks, spanning en sensatie, iets anders, namelijk:.....)

 

opdracht #2

Onderzoek je favoriete "Mediading" (kan zijn een tv-programma, een computerspel, een app., etc)

Beantwoord de volgende vragen:

Welke prikkels worden gebruikt om jouw aandacht te vangen?

Word je er gelukkig van en zo ja,  hoe dan?

Is het leerzaam?

 

opdracht #3

Kijk welke Programma 's gisteren op tv waren met de top-tien-kijkcijfers.

https://kijkonderzoek.nl/

Beantwoord de volgende vragen:

Welke prikkels maken de programma's populair?

Welke zijn de meest leerzame programma's uit het rijtje en waarom?

 

opdracht #4

Hieronder is een pagina met alle nederlandse tv programma's.

https://kijkonderzoek.nl/component/com_kijkcijfers/Itemid,133/file,dp-0-1-0-p

Maak een top-tien van die programma's die je voor jouw opvoeding het meest waardevol en leerzaam vindt.

Melchior probeerde zich te verdedigen tegen het onrecht van zijn opvoeders.

Hoe verdedig jij je tegen de druk van jouw opvoeders?