Achtergrond website

 

Van groot naar klein

Oorlog is het moment dat de relatie met de ander helemaal uit de klauwen gelopen is.
Onder de noemer "voor god en vaderland" worden woede, haat en minachting in een mal gegoten en het resultaat is een bloedbad. De tweede wereldoorlog bijvoorbeeld laat zien wat er gebeurt als we de wereld gaan indelen in wij en de anderen. Vaak is een crisis en ongelijke verdeling van rijkdom en kansen oorzaak van onrust en geweld tussen groepen mensen. Denk maar eens aan de rellen in Engeland in 2010. Wat ook een rol speelt bij een botsing met de anderen is het idee dat je hebt over waar je recht op hebt. Als de wereld om je heen weerspiegelt dat je een auto, een villa en droomvakanties moet hebben en je hebt dat niet dan geeft dat een gevoel van onvrede.

1943 gaat over de verschijnselen van zo'n oorlog en kijkt vandaaruit naar de relatie met geweld vandaag de dag. In 1890 kijken we naar opvoeding en groeipijn in een periode die al een ruime tijd achter ons ligt. Ontluikende seksualiteit, depressie, en zelfmoord zijn geen luchtige thema's. Maar de gestileerde klassieke filmvorm maakt dat je met wat afstand aan lastige thema's kunt werken.

De victoriaans seksuele moraal van destijds en het autoritaire schoolsysteem bestaan niet meer. De problematiek rond seksualiteit en zelfdoding zijn anders vandaag de dag, maar de achterliggende thema's zijn nog steeds actueel. Wat doe je met je lustgevoel, wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe ga je om met depressie?

Het nut van spiegeling en dwarsverbanden.

Je ervan bewust zijn dat de processen in de samenleving zich spiegelen in jou en vice versa, is een belangrijk gegeven bij het maken van deze website. Het leren zien van verbanden tussen de verschillende aspecten van een verschijnsel in jezelf en tussen jou en de anderen is een waardevolle vaardigheid. Het leren zien van verbanden is belangrijk in onze complexe samenleving. Voortschrijdende individualisering en het voor steeds meer mensen ontbreken van sociale en maatschappelijke vorming zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van agressie. Contact leren maken en je kunnen voorstellen hoe het is om de ander te zijn is in dat kader een belangrijke zekering tegen geweld.

Door verbinding te leggen tussen de thematiek met betrekking tot volwassen worden in voorjaarsontwaken uit 1890 en vergelijkbare verschijnselen vandaag de dag ontstaat zicht op de universele dilemma's waar je mee hebt te dealen als je opgroeit.
Vanuit de visie dat een gezonde samenleving het gevolg is van het leren hanteren van een complexe samenhang aan factoren, kijken we naar allerlei verschijnselen vroeger en nu. Zo is het verschil tussen het staatsgeweld in WO II, en het kennelijk redeloos geweld van vandaag de dag, een aangrijpingspunt om een reis te maken langs universele thema's die daaraan ten grondslag liggen en is de autoritaire toon in het victoriaanse voorjaarsontwaken aanleiding om te onderzoeken hoe we vandaag de dag beinvloed worden.
 

Voor de oorlog.

Voor de oorlog is de periode waarin we nu zitten.

Waarom zeg je niet gewoon dat het vrede is?

Ik zeg dat niet omdat die gedachte lui maakt en ik dan vergeet hoe de oorlog begon,
hoe een oorlog begint.

We herdenken elk jaar weer de oorlog hoe kan je die dan vergeten?

We herdenken de oorlog elk jaar, maar dat is niet de reden dat er nu geen oorlog is.

Hier bedoel je?.

De mensen die de vorige oorlog hebben meegemaakt zorgen ervoor dat het vrede blijft.
Als je hebt meegemaakt wat de een de ander kan aandoen, als de geur van angst en dood nog in je neus zit dan wil alles in je daar zover mogelijk bij vandaan. Dan is er veel wat je wilt doen en veel wat je van de ander wilt verdragen.
Zeggen dat het vrede is is niet meer voldoende. Er zijn nog een paar oude vrouwen en mannen die de oorlog hebben meegemaakt zij zien de volgende komen, ze kennen de geur.
Herdenken is niet meer genoeg, we moeten leren van wat er voor de laatste oorlog gebeurde waardoor die oorlog ontstond. Waardoor ontstond al die boosheid en waarom hield niemand die oorlog tegen?

Dat oorlog verschrikkelijk is daar heb ik het verleden niet voor nodig kijk maar kinderen genooeg die sterven onder het puin van een op veilige afstand afgeschoten raket. Wanhoop en oorlog genoeg vandaag de dag.

Ja maar niet hier en dat is een unieke kans om die volgende oorlog ver naar de toekomst te schuiven.